Privacyverklaring

Privacyverklaring

Simplex Interactive verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens we wanneer, waarom en op welke manier verwerken.

Wanneer verzamelt Simplex Interactive (persoons)gegevens?
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten (waaronder domeinnaamregistratie en hostingpakketten) en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer je reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerken we?
Simplex Interactive verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan ons, kunnen wij aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten en website.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens
We verwerken persoonsgegevens om onze diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een klantaccount, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard de aanvraag van een domeinnaam.

Simplex Interactive maakt gebruik van cookies op haar website. Lees hierover meer in ons cookie statement.

Derde ontvangers
Simplex Interactive maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten.

Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult Simplex Interactive een rol als tussenpersoon. Jouw aanvraag wordt doorgegeven aan de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De instantie beslist over de toekenning van je domeinnaam. Teneinde registratie mogelijk te maken zal Simplex Interactive je aanvraaggegevens (contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en correspondentieadres) aan deze instanties doorgeven.

Simplex Interactive verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Simplex Interactive heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. We schakelen bij de uitvoering van onze diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Deze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen je en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens verstuurt.

Cookie statement

Simplex Interactive maakt gebruik van cookies op haar website. Dit doen wij om het bezoek van de website te analyseren en optimaal te laten functioneren.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdelijk door een internetpagina op je pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Hieronder lees je welke cookies wij gebruiken voorzien van hun functionaliteit.

Analytische cookies
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Wil je liever geen cookies?
Cookies zijn eenvoudig te verwijderen via je browser.

Contact en vragen
Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via support@simplex-interactive.nl.

Wijziging van Privacy Statement
Simplex Interactive behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

23 mei 2018