Stedelijk Gymnasium Arnhem

Stedelijk Gymnasium Arnhem

Het SGA is een openbaar categoraal gymnasium met ruim 1000 leerlingen. De school heeft een lange historie; vanaf 1657 wordt de matricula (het leerlingenregister) bijgehouden waarin tot op de dag van vandaag, elk jaar de leerlingen die dat jaar op het SGA komen, worden ingeschreven.

De website van het Stedelijk Gymnasium Arnhem was toe aan vernieuwing. Ook werd het bestaande onderhoudssysteem als zeer ongebruiksvriendelijk ervaren.

We zijn dit project gestart met een compleet huisstijltraject, uitgevoerd door KAdE/42. Op basis van de nieuwe huisstijl is ook het stramien voor de website ontworpen.

Er is met name aandacht besteed en het mooi in beeld brengen van het eigen karakter van de school en de vele bijzondere activiteiten die er voor leerlingen zijn.
De website is responsive en is gekoppeld aan het SimplexCMS onderhoudssysteem.