Applicatie "Ik Zie Rond In De Wereld"

Applicatie "Ik Zie Rond In De Wereld"

Op de website "Ik zie rond in de wereld..." kan een leraar uit het vrijeschool basisonderwijs  interactief een lijst met tussendoelen samenstellen. Deze tussendoelen beschrijven de stof die een leerling zich eigen moet maken voor een bepaald vak.

De website is in de eerste fase en wordt later uitgebreid met meer mogelijkheden om flexibel lijsten te genereren en deze te toetsen aan de kerndoelen van het onderwijs.

Opdrachtgever: Vereniging van Vrijescholen
In samenwerking met: Cquenz
Ontwerp stramien: KAdE /42