Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland

Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland

Rond 2012 heeft Simplex in samenwerking met Pieter Verhage van Cquenz een concept ontwikkeld voor de website van de (destijds) 3 aangesloten basisscholen van de Stichting VSNON.

De sites waren gebaseeerd op één stramien en één onderhoudssysteem, wat aanzienlijke voordelen zich mee brengt.

In een later stadium is ook de website voor de Stichting zelf door Simplex onder handen genomen. Het basisontwerp is ook hier duidelijk zichtbaar, maar het is zakelijker uitgevoerd.

Nog weer later  zijn ook de websites van kinderdagverblijf De Morgenster en BSO De Berkel opgeleverd. Het ontwerp van deze sites is eveneens gebaseerd  op hetzelfde stramien, om de verbondenheid met de vrijescholen te accentueren.

Inmiddels zijn er nog maar 2 basisscholen, die met een eigen identititeit naar buiten willen treden. Zo heeft vrijeschool De Zonnewende onlangs door ons een frisse 'make-over' ondergaan.