Urtica De Vijfsprong

Urtica De Vijfsprong

De therapeutische leefwerkgemeenschap Urtica De Vijfsprong in Vorden is een combinatie van een biologisch-dynamische boerderij en een zorginstelling. Het biedt behandeling, dagbesteding en mogelijkheid om te wonen op een van de verschillende locaties.

De wens was een eigentijdse website met veel ruimte voor beeld waarbij de teksten in eerste instantie compact zijn. Zo wordt een deel van de doelgroep, mensen met een verstandelijke beperking, tegemoet gekomen. Voor wie meer informatie wil kunnen de teksten uitvouwen.

De website is ontworpen in samenwerking met KAdE/42. De vormgeving refereert aan de antroposofische inspiratiebron van de stichting, maar in een modern jasje.

We hebben gekozen voor een duidelijk splitsing voor de 2 onderdelen zorg en landbouw. Later werd hier nog een derde tak aan toegevoegd. Een vierde onderdeel is in ontwikkeling: een online webwinkel omgeving waarbinnen klanten een productenpakket kunnen samenstellen dat ze wekelijks geleverd krijgen.

Op basis van dit stramien is ook nog een aparte website gerealiseerd voor de vriendenstichting: stichtingvriendenvanurtica.nl